April 20, 2021

Trần Chí Phúc                                                                                                                                           Đã 46 năm trôi mau kể từ ngày thành phố Sài Gòn, thủ đô Miền Nam Tự Do thất thủ vào ngày 30-4-1975 và […]

  Chia Tay – Tranh: Thanh Châu   Thơ tình viết muộn Bị tình yêu đá đã nhiều Kể từ khi mới biết yêu lần đầu Hai mình tay nắm trong tay Nụ hôn có vị cay cay của buồn […]

Tranh: Thanh Châu Anh mất quê nhà ngay đêm nay ngồi bên nhau tưởng xa bao ngày anh biết mai này đi biệt xứ hồn trở về không lúc rượu say . . . [ HXS, Viễn Phố 1989] Những […]