May 14, 2021

Tâm Diệu Người ta thường cho rằng, khi con người có được hạnh phúc là đã thoát khỏi sự khổ đau. Nhưng khi có hạnh phúc, người ta lại quên mất bản tâm mình đang đắm chìm trong mê lầm […]

Lính chiến chúng tôi gọi trái lựu đạn là trái “mãng cầu”. Quý vị, ai cũng thích mãng cầu, nhất là mãng cầu “gai”. Chúng tôi cũng thích mãng cầu, nhưng là mãng cầu “gài” “Gai” với “Gài” chỉ khác […]

Nguyễn Du và Thời Đại (Tranh: Nguyễn Tư Nghiêm – Nguồn: Vietnamarts.VN)   Nhân “Ngày Sách và Bản Quyền Thế Giới” – 23 tháng 4 Sè sè “đống sách” bên đường [1]  Sáng cuối tuần trời nắng đẹp nên ăn […]