May 17, 2021

Vài ngày qua trên mạng có lan truyền một bài viết về vấn đề lịch sử tại dải Gaza trước cuộc chiến giữa Palestine và Do Thái hiện nay. Bài viết trích câu nói rằng, “hãy đi tìm lịch sử […]

Gió – Tranh: Thanh Châu   {À      Ừ} Ừ à mây trắng vẫn bay có khi tóc bạc lâu ngày xanh ra có khi cực lạc ta bà thế giới thế giái vào ra trập trùng à.  ừ đứng […]

GS Nguyễn Văn Sâm (cầm sách “Nữ Tắc Diễn Âm” mới ấn hành) và phu nhân là nhà văn Trần Ngọc Ánh. Giáo sư Nguyễn Văn Sâm trong tuần qua  đã bắt đầu phát hành tác phẩm “Nữ Tắc Diễn […]