May 19, 2021

(Cập nhật tháng 3, năm 2021.) Ngu Yên Ngu Yên Edward Teller nói rằng: ” Một thực tế là một phát biểu đơn thuần mà mọi người đều tin. Nó vô tội, ngoại trừ chứng minh nó có tội. Một […]

Trên Đỉnh – Tranh: Mai Tâm   Nếu mai từ biệt cõi đời Nếu mai từ biệt cõi đời Chẳng cần chi cả, chỉ mồi lửa thiêu Hành trang cũng chẳng mang nhiều Áo quan để chứa bao điều đắng […]

     Tranh vẽ Sài Gòn của hoạ sĩ người Nhật Satoshi Kudo (Nguồn: http://cuucshuehn.net)         Chỉ cần đọc “Một Hôm Chợt Nhớ Sài Gòn” thì những cảm xúc dâng tràn trong tâm hồn tôi rồi. Tựa đề bài thơ đã […]