May 27, 2021

Tôi bán đường tơ – Nhạc và Lời: Thẩm Oánh Ca sĩ trình bày: Vũ Khanh   Đọc Thêm: Nhạc sĩ Thẩm Oánh – Người bán đường tơ Nguyễn Thụy Kha Cuộc đời Thẩm Oánh đã được chính ông viết […]

Thượng tọa Thích Tuệ Sỹ Nhân ngày sinh của Đức Phật Thích Ca – Phật đản sinh ngày trăng tròn tháng Vesakha / Vaisakha theo lịch Ấn Độ (ngày 15/4 âm lịch), tôi có vài hàng về thầy Tuệ Sỹ- […]

                                           Cầm tập thơ “Dòng Nhựa Thơm Nguyện Ước” của nhà thơ Nguyên Bình do  bưu tá vừa đưa đến trên tay. Ngoài kia chiều xuống, phòng máy điều hòa chưa tắt, món ăn tinh thần biết là […]

Jackhammer Nguyễn Bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng Giám đốc công ty cổ phần Đại Nam, trở thành một ngôi sao được hàng triệu người nói tiếng Việt trên thế giới chú ý. Bà Hằng là vợ ông Huỳnh Uy Dũng, […]