June 2, 2021

    N H À Tôi vác chỗ nằm đi lang thang mấy mươi năm một kẻ hoang đàng đời buồn tỉnh thức có khi chộ một bến trầm ngâm một tuổi vàng   P H Ố Phố cụp cánh […]

    “DIỆU TÂM CA”, một tác phẩm của nhà thơ Tâm Nhiên mà với trí tuệ thô thiển của mình tôi tạm hiểu là một “khúc ca về Chân Tâm Vi Diệu” . Tôi thường tự nhận văn thơ của […]

Nguyễn Quang Duy Trên trang của Viện Bảo Tàng Quốc Gia Úc (The National Museum of Australia) có bài viết “Chấm dứt chính sách nước Úc của người da trắng” (End of the White Australia policy), với bức hình lá […]