June 6, 2021

Xa cách muôn trùng – Nhạc và Lời: Thẩm Oánh Ca sĩ trình bày: Tâm Vấn     Đọc Thêm: Nhạc Sĩ Thẩm Oánh (1916-1996)  LÊ VĂN PHÚC (Nguồn: http://www.hocxa.com)      Tưởng Nhớ Nhạc Sĩ Thẩm Oánh (Phan Anh Dũng, […]

Các hoạt động của đại bồi thẩm đoàn trong vụ điều tra hình sự tập đoàn Trump Organization đã tiến vào những giai đoạn sâu hơn khi văn phòng biện lý Manhattan của New York vừa triệu tập phó chủ […]