June 12, 2021

Chu Sơn Hòa thượng Thích Đôn Hậu (1905-1992) Tiếp theo phần 1 — phần 2 — phần 3 — phần 4 — phần 5 — phần 6 2/ Các hòa thượng Thích Đôn Hậu, Thích Huyền Quang, Thích Quảng Độ […]

Thủy Mặc – Tranh: Mai Tâm   Khắc Khoải Có cuộc tình lẻ loi Có con đường tăm tối Những tiếng giầy vang dội Đi về một mình thôi Có cô gái bán hương Tiếp kẻ lạ qua đường Lấy […]

       Bến Bình Yên – Tranh: Mai Tâm                        Về lại Chợ Giồng Nhiều năm đi biệt không tăm tích Về chẳng còn ai nhận được ta Đường cũ thay tên nhà đổi chủ Lối vào kỷ niệm… biết […]