June 14, 2021

    Bản đàn xuân – Nhạc và Lời: Lê Thương Ca sĩ trình bày: Ngọc Quỳnh     Đọc Thêm:   BẢN ĐÀN XUÂN Đàn xuân tủi lòng nẩy cung đợi mong Reo ai oán trong khuê phòng Tình […]

Chu Sơn Tiếp theo phần 1 — phần 2 — phần 3 — phần 4 — phần 5 — phần 6 — phần 7 — phần 8 Cuộc đấu tranh của các sư tăng đệ tử hòa thượng Thích Đôn […]

  Ảnh (Greenbiz) Tôi tin vào những điều không thể. Tưởng tượng bạn đang rất căm ghét một con người hay một con vật nào đó. Rồi bỗng dưng một ngày bạn thấy họ là chính mình. Bạn có cảm […]

  Vội chi Tháng Sáu với tình Ôm vòng eo nhỏ vẫn hình dáng xưa Thơm mùi hạnh phúc trong mưa Và cả trong nắng em vừa thanh xuân Xoay vòng trái đất sẽ gần Như đôi ta đã có […]