June 15, 2021

Thơ của Lê Giang Trần là một trận gió “thơ mộng mãnh liệt” — khi bạn mở trang sách ra, sẽ thấy những dòng chữ được nhà thơ ném lên trời, và rồi biến thành những trận gió lạnh buốt […]

Chiều đầm Ô Loan – Tranh: Mai Tâm   Khẽ tiếng dương cầm tôi hái cả mùa thu vào hoa cúc cho yêu thương tràn cơn gió bên trời gửi em lại cuộc tình buồn thổn thức buổi tôi về […]

Chu Sơn Tiếp theo phần 1 — phần 2 — phần 3 — phần 4 — phần 5 — phần 6 — phần 7 — phần 8 — phần 9 Hòa thượng Thích Không Tánh Hòa thượng Thích Không Tánh […]