June 18, 2021

Đỗ Ngà Khi mà não con người không biết phân biệt phải trái, không biết thế nào là chừng mực, không xác định điều gì nên nói và gì không nên nói, thì thành phần này chỉ được sử dụng […]

PHỤ LỤC 1: TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA KIM VÂN KIỀU LỤC DẪN NHẬP Trước khi vào phần phụ lục, chúng tôi xin tóm lược các phần trước đã nói để độc giả dễ theo dõi: Nguyễn Du dựa vào tích […]

Lỡ say nên đã yêu người Mai ta rồi sẽ một trời đam mê Ừ thì Tháng Sáu lại về Ngày qua đếm lại trăm bề nhớ Em Đời không chờ đợi êm đềm Tay không níu lại bóng thềm […]