June 21, 2021

  (Ảnh: sportminori.com)   “Bây giờ chắc Bố đã hết giận em rồi,” Meg nói với chồng. “Bố chưa bao giờ giận em cả,” Roy nói, lắc lắc đầu. “Em không hiểu Bố bằng anh đâu.” Meg khẽ ngước nhìn […]

Luật Khoa Y Chan Chửi bới tục tĩu không phải là vấn đề riêng của bóng đá hay thể thao. Nó là hệ thống. Nhiều năm qua, mỗi dịp đội tuyển bóng đá Việt Nam thi đấu quốc tế, dư […]

Chiều đông – Tranh: Mai Tâm       c  H  I  ề  u    m  Ề  m    k  H  Ó  i    s  Ư Ơ  n  G { ỉ ôi lời mộng eo sèo điệu mơ}   Tôi nghiêng trong chiều […]