June 26, 2021

  (in trong TÌNH THƠ CÒN MÃI ; Nhà xuất bản Dân Trí ; 2021   CHỌN Người ta chọn lược tặng sư Chọn tranh đem tặng người mù ngắm chơi Người ta chọn điếc ráp lời Chọn câm phản […]

DẪN NHẬP Trước khi vào phần phụ lục 2, tôi xin tóm lược các phần trước đã nói để độc giả dễ theo dõi: — Nguyễn Du dựa vào tích sử triều Minh, Vương Thúy Kiều của Dư Hoài (dài […]

Tuấn Khanh Tin từ báo chí nhà nước Việt Nam loan đi, nói rằng vào ngày 15-6-2021, công ty Thông tin Công ty Nanogen có công văn “Xin cấp phép khẩn cấp cho vắc-xin Nanocovax”. Nghe có vẻ như công […]