June 29, 2021

Chùa Hương – Nhạc và Lời: Hoàng Quí Ca sĩ trình bày: Ban Hợp Ca Tiếng Tơ Đồng   Đọc Thêm: Thời Kỳ Thành Lập (1940-45) – Xu Hướng Nhạc Hùng – Hoàng Quý Và Nhóm Ðồng Vọng Phạm Duy […]

PHOTO: Nhà thơ Giang Hữu Tuyên và nhà báo Ngô Vương Toại Một ấn bản giấy Tạp Chí Cỏ Thơm từ Miền Đông Hoa Kỳ đã gửi tới Giáo sư Nguyễn Văn Sâm, và rồi từ vị Giáo sư Nam […]

Sóng – Tranh: Mai Tâm     Khản giọng gọi tình   theo người mấy nẻo đường thôi mà sao tôi đã một trời tương tư từ trong đáy mắt môi cười nhắc tôi yêu những biếng lười bỏ quên […]