September 3, 2021

Góc vườn – Tranh: Mai Tâm   Vợ bảo   Mắt anh gân máu nổi chằng chịt vì viết lách lăng nhăng quá nhiều Lần nào cũng vậy nói yêu đương khi bệnh trọng cũng liều lĩnh thơ     […]

Lời Giới Thiệu (Nam Lộc): Cô ký giả Mỹ hỏi tôi: “tại sao quá nhiều người Việt của bạn lại có lòng tốt như thế”? Tôi trả lời: “tại vì đã có quá nhiều người có lòng tốt đối với người Việt của […]

Có những người làm gì cũng hay, viết gì cũng hay. Tôi luôn luôn kinh ngạc về những người như vậy. Họ như dường lúc nào cũng chỉ ra một thế giới rất mới, mà người đời thường như tôi […]