September 9, 2021

  ngày dài trăn trở chờ đợi ngọn gió nào thổi ngang ngửa ngọn gió nào nghe râm ran lời kinh sám hối tụng niệm nhẩn nha ngồi săm soi ký ức ký tự ầu ơ cái ngủ chưa đi […]

Đoàn Bảo Châu Tôi biết chống dịch rất khó, cả bộ máy phải nỗ lực rất nhiều, chính vì vậy mà tôi tự bảo mình không nên viết nhiều trong những ngày này nhưng những hình ảnh này khiến tôi […]

      Gã biết chữ – Tranh: Thanh Châu   Nói dối phải tội, đang búi bấn bài sử sách vì không biết dẫn nhập thế nào? Thì… Thì đọc được chuyện ông mê sách, ông khoe chứa sách trong bụng […]