September 20, 2021

  Lời Của Mẹ – Nhạc: Từ Công Phụng Ca sĩ trình bày: Khánh Ly    

       Trước đây, thỉnh thoảng, có lúc tôi đọc thơ anh Nguyễn Hàn Chung. Biết anh làm thơ từ những năm 1970 và có tiếng trên văn đàn trong nước và ngoài nước; nhưng nghe tiếng mà chưa […]