October 13, 2021

Lê Học Lãnh Vân Chúng ta biết người phương Tây quý chó. Dưới mắt họ mười ba con chó bị giết là dã man. Quá dã man! Tôi hiểu cảm xúc đó. Người ra lệnh giết chó, trong hoàn cảnh […]

Bóng ngả chiều xưa – Tranh: Thanh Châu   Năm 54 vào Nam, trong “thế vì khai sinh” ghi tôi sinh ở Thượng Tầm, Thái Bình. Vậy thôi, chấm hết. Phải đợi 60 năm sau, nhận được cái thư rách […]

Ngõ vắng – Tranh: Hoàng Thanh Tâm     NỠ NÀO THẾ EM   Nỡ nào gọi anh bằng chú Để anh nói chuyện không vào Nhìn nhau có chiều gượng gạo Chuyện trò cứ nhạt làm sao . Nỡ […]