October 21, 2021

Văn chương Việt Nam vẫn ví von Mẹ qua hình ảnh cánh cò, tôi thì lại thấy mẹ tôi thật là cánh cò, và mẹ đẹp như những câu thơ của Từ Kế Tường: Mẹ như cánh cò nơi bãi […]

Chia tay – Tranh: Thanh Châu   TIẾNG MƯA CHIỀU PHỐ LẠ . Tiếng mưa chiều phố lạ Gọi dĩ vãng xa về Mưa chiều nơi xứ lạ Sao tiếng buồn lê thê? . Tiếng mưa chiều phố lạ Gọi […]

  Cao Bồi Già   Hai tiếng về quê; Muôn lòng ấm áp. Nhưng chẳng hớn hở như bao độ đón tết mừng xuân; Mà kinh hoàng hơn cả phần tránh bom chạy giặc.   Nhớ ngày trước: Nơi đồng […]