October 29, 2021

Joaquin Nguyễn Hòa Vào một ngày nắng đẹp ở Thung lũng Hoa vàng (Silicon Valley), giữa hai đợt mưa bão, tôi đến dự lễ khánh thành Trung tâm phục vụ người Mỹ gốc Việt (Vietnamese American Service Center – VASC) […]

Người người lớp lớp… 1954, Trần Dần tham gia chiến địch Điện Biên Phủ với Đỗ Nhuận, họa sĩ Tô Ngọc Vân. Cái chết của Tô Ngọc Vân trong chiến dịch tác động mạnh mẽ đến ông. Ông viết một […]

Cõi người ta (10) – Tranh: Thanh Châu   Về quê nhất định… Về quê nhất định phải ăn mít non trộn với rau răm cả ngày tình không ăn ớt mà cay em đi biệt bỏ anh đầy tang […]