December 1, 2021

Cõi người ta (3) – Tranh: Thanh Châu   Giải oan cho Bùi Kiệm   Ghép đôi Bùi Kiệm, Trịnh Hâm Đời làm một việc tổn âm đức và Gieo hoài tiếng xấu cho va Ghép trăng hoa với điêu […]

Chữ và nghĩa (10) Tục ngữ là sản phẩm của quá khứ. Vì vậy, khi dạy tục ngữ, tất phải đối mặt với những từ ngữ cổ hết sức xa lạ với học sinh. Giới biên soạn sách giáo khoa […]

Trung tâm Asia hân hạnh giới thiệu cùng quý vị khán thính giả mến mộ, chương trình truyền hình “Asia, Theo Dòng Lịch Sử”, với mục đích, để lưu giữ lại những chi tiết trung thực về các tác phẩm nghệ […]