January 3, 2022

Sau khi phục vụ quân đội Hoa Kỳ, Claude bắt đầu học Phật từ 1990. Hình do Claude AnShin Thomas cung cấp. — abc.net.au   Lời Giới Thiệu: Bài viết “How a Vietnam War veteran became a Zen Buddhist monk” […]

Trang Vở Cũ – Tranh Hoàng Thanh Tâm Mùa lễ, đám con nít gặp nhau ở nhà ông bà Ngoại, vui mừng tở mở. Đêm nào chúng cũng thức khuya lắc, khuya lơ. Sáng dậy trưa trật, trưa trờ. Mở […]