January 6, 2022

Cõi người ta (15) – Tranh: Thanh Châu Buổi sáng hôm nay có gì mới ? Rất mới hơn những ngày hôm qua, vì bởi, nó bước sang một năm 2022. Không chỉ một tờ lịch vừa rơi xuống, mà […]

Chim sáo nâu (Ảnh: yeuchim.net) “Cô ca sĩ qua đời, bài hát ấy cũng qua đời.” Ông bạn tôi, nhạc sĩ sáng tác Phan Tần, thốt lên câu ấy với giọng lừng khừng. “Làm gì có chuyện bài hát qua […]

  THÔNG TIN BÁO CHÍ — SỐ 4, 04/01/2022  Về Việc Phiên Dịch và Ấn Hành Đại Tạng Kinh Việt Nam Thừa tiếp sứ mệnh phiên dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam còn dang dở của Hội Đồng Phiên Dịch […]