January 10, 2022

Vườn trắng – Tranh: Lê Thánh Thư     thơ rơi, 07/11   bốc một nắm đất một nắm tro vò trong tay vung xa theo gió   cát bụi trở mình câm lặng thời gian chùn bước đã quá […]

Tôi mê đọc sách từ thơ ấu. Cũng như rất nhiều người sinh trưởng trong thời kỳ chưa có các phương tiện truyền thông như máy truyền hình và Internet của một nước Việt thời trước 1975, đọc sách là […]

19 truyện. 15 quốc gia. 214 trang Đọc và tải xuống miễn phí: https://www.academia.edu/66142956/Tuy%E1%BB%83n   MỤC LỤC: Abdulrazak Gurnah. Nobel Prize 2021. Người Dẫn Đường. Escort. Truyện Tanzania. 11 Dipita Kwa. Danh Dự Một Phụ Nữ. Honor of a Woman. […]