January 11, 2022

  Những người đi chợ dọc đường lễ tuyết trợt lời chào thăm hỏi nhau hé ra. mặt bịt, tuồng như biết còn nhớ tên quen một buổi nào   hai năm ba năm dính như chết cứng vào hãm […]

Chữ nghĩa làng văn Với khái niệm căn bản của thể truyện, như chữ “truyện”, chẳng hạn. Chính chữ “truyện” ấy là điều rất đáng nói. Trong tiếng Anh cũng có chữ truyện tương tự: story. Tuy nhiên, trong tiếng […]