01/01/2006
Hình ảnh tiệc Tân Niên Khóa NT3 ở Việt Nam.

Hình ảnh tiệc Tân Niên Khóa NT3 ở Việt Nam.

Lê Hùng Anh tiếp tục được tín nhiệm ở nhiệm vụ đại diện khóa NT 3 VN

clip_image001

Ngồi (trái qua phải): NC Tốt, ĐH Tấn, Lê Từng . Bên trái Từng là NV Út (đầu bò), cạnh Út là Lý Văn Tí.

Đứng ( trái qua phải): TĐ Minh, NĐ Tín, LH Anh, TV Sáng, PĐ Bàng, NT Cường, PQ Sơn, TM Luân

clip_image002

clip_image003