05/22/2018
Nguyên Lạc: Trầm Tư

THủy Mặc 2

Thủy Mặc – Tranh: Mai Tâm

 

 

TRẦM TƯ 1

NHÂN SINH

Rạng hồng rồi lại tà huy

Vô thường đời đó

sân si làm gì?

Con chim tiếng hót ai bi

Nắm xương cỏ mọc xanh rì ngóng trăng

 

Thực hư đen trắng tử sinh

Phù hư vọng tưởng

lời kinh tỏ tường

Duyên sinh duyên diệt duyên tương

Cái thân tứ đại

bụi hương bay vèo

 

Chong đêm nến lụn buồn theo

Ngoài song tiếng lá

chậm mau muôn trùng!

 

TRẦM TƯ 2

CHỮ TÌNH

Rạng hồng rồi lại tà huy

Vô thường đời đó

tội gì chẳng yêu?

 

Buồn thôi

ta đã buồn nhiều

Vườn xuân đang rộ

rất nhiều sắc hoa

 

Này người xin hãy cùng ta

Vui cũng nhạc khúc chim ca bên trời !

 

Lưới tình muôn kiếp ai ơi

Tơ mành trói buộc

bứt rời được chăng?

 

Nguyên Lạc

 

 

 

©T.Vấn 2018