06/07/2018
Nguyễn Thanh Sơn: Thăm chùa Ông Núi

chua ông núi

Chùa Linh Phong (Ông Núi) (Ảnh: Internet)

 

Lên chùa Ông Núi vãng cảnh chùa
Mùi đạo mùi đời tụ cõi không
Tới chín tầng trời mây thấp thoáng
Bóng cây lơ lửng dưới mênh mông

Trèo lên tới đỉnh rờ chân Phật
Tâm hồn thanh thản lòng trắng trong
Lá rụng sân chùa nghe âm sắc
Để lại trên thềm nhẹ tựa không

Khách tục trở về nơi cõi tục
Bụi hồng vướng víu chuyện phù vân
Cảnh chùa chìm khuất niềm u tịch
Chú tiểu chuông chiều buông tiếng ngân

 

 

Nguyễn Thanh Sơn

 

 

 

©T.Vấn 2018