07/31/2018
Nguyên Lạc: LK Bà Mẹ Nó Chữ Tình Chết Tiệt!

Hoa tren guitar

Hoa trên Guitar – Tranh: Thanh Châu

 

KHÚC TÌNH 1

 

1.

 

Bắt chước thi sĩ Nguyễn Bắc Sơn

Tôi cố nghĩ:  “Đàn bà người nào cũng như người nấy…”

 

Nhưng có lẽ…

ông đà nói lộn

Nên giờ  đây tôi bầm dập tim này!

 

Thôi giùm ơn

xin ông nói lại

Mất người rồi ai bù lại tình tôi?

Một lần thôi. đủ tởn tới già

Chuyện thương nhớ. riêng ai. ai biết

 

2.

 

Tôi cố nghĩ

riêng tôi cố nghĩ

Một chữ tình có đáng gì không?

Cũng vẫn uống ăn. cười nói. đứng nằm

Vẫn thu đến. hè đi. xuân hồng. đông lạnh

Đời vẫn bình thường thôi …

 

Nhưng dường như… có gì bỗng lạ

Thu nơi này

không giống thu xưa

Hồ cạnh tôi ngồi. đâu phải dòng sông cũ

Vườn bên đồi. khác hẳn ở trong tôi!

 

Bà mẹ nó chữ tình chết tiệt

Cố quên đi. vẫn lẩn quẩn trong đầu!

 

 

KHÚC TÌNH 2

 

Vẫn cứ mãi mùa hè chết tiệt

Phượng thắm màu

lưu bút thân thương

mắt buồn trao

sẽ rồi ly biệt?

Có người đi. rồi thương nhớ sân trường!

 

Vẫn thu ấy. vườn thu lá đổ

Tiếng xạc xào dưới bước chân ngoan

Trong vườn hoang.  chim ca ríu rít

E ấp vội vàng. ướt ngọt môi hôn

Bờ mi khép tiếng run tình rất rõ

Điếng thân gầy êm mượt tay ôm

 

Bà mẹ nó chữ tình chết tiệt

Cố quên đi

vẫn lẩn quẩn trêu người!

 

 

KHÚC TÌNH 3

 

Chiều riêng ta bên hồ xứ lạ

Nhớ cầu tre lắt lẻo. người về

Tiếng cười vang. té bờ rạch cạn

Ướt áo người

thấm rõ đóa tình si!

 

Vẫn thương nhớ dòng sông. oan nghiệt

Nước lớn ròng hai ngả phân ly

Chiều ngồi đây bên hồ sầu ly biệt

Nhớ nổi trôi hoa tím lục bình

 

Đêm tiễn biệt xuôi dòng ra biển

Nhánh bần de đom đóm gọi tình

Trên bến vắng người đi. kẻ ở

Lệ lưng tròng. thẫm cả dòng sông!

 

Bà mẹ nó dòng sông chết tiệt!

Cố quên đi. vẫn ròng lớn trong đầu

Ta ngồi đây. bên hồ đêm ngất lạnh

Nghe trong hồn sóng bủa khúc tình đau!

 

KHÚC KẾT

 

Bà mẹ nó chữ tình chết tiệt!

Mãi theo ta suốt một kiếp đời

 

Bà mẹ nó chữ tình chết tiệt

Ta rủa mi

Khốn kiếp!

Chết đi!

Nguyên Lạc

 

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2018