Nguyên Lạc: VỀ VẤN ĐỀ NGUỒN GỐC THƠ LỤC BÁT

Thủy Mặc – Tranh: Mai Tâm Trong Facebook của nhóm Diartlogue – Văn đàm có đăng bài viết “Lục Bát: Của Ta Hay Của Tàu”, của tác giả Đỗ Quý Dân, nhà văn có tầm ảnh hưởng rộng đến giới … Continue reading Nguyên Lạc: VỀ VẤN ĐỀ NGUỒN GỐC THƠ LỤC BÁT