08/06/2019
Nguyễn Thanh Sơn: Tràng giang thơ/Xuất khẩu thơ

Quê Tôi – Tranh: Thanh Châu

 

 

Tràng giang thơ

Tôi viết tràng giang thơ
Đưa lên trang facebook
Người ta bàn chánh trị
Tôi nói chuyện bâng quơ

Có câu được câu chăng
Tả cảnh quanh xóm làng
Có kẻ làm ăn được
Có người chỉ làng nhàng

Một vài lần rời bến
Đã xây nên cái nhà
Tiền rừng và bạc biển
Giàu có đâu có xa

Tôi ẩn cư miệt biển
Nghe sóng vỗ bên nhà
Có vợ cùng đánh cá
Ấm áp tình đôi ta

Giận nỗi quân bành trướng
Biển đông như ao nhà
Năm mươi ngàn tàu sắt
Lùa xuống biển quê ta

những  kẻ ngu khu đen
Không lạm bàn chánh trị
Bên nhà có đám giỗ
Uống say rồi làm thơ

 

 

Xuất khẩu thơ

Xấp xỉ tuổi năm mươi
Chưa thể gọi là già
So với ông Bành Tổ
Bằng chút chít ông ta

Những kẻ sống quanh tôi
Lứa bên trời lận đận
Chuyện nhỏ không có mần
Chuyện lớn không kham nổi

Lớp sinh viên ra trường
Có khối người thất nghiệp
Huống chi lũ chúng tôi
Chỉ ra vô sớm tối

Cũng có kẻ chơi ngông
Xung phong ra biển Đông
Làm người lính đi đầu
Đuổi giặc bằng tay không

Lẻ tẻ kẻ to gan
Liên kết với quan tham
Bòn rút tiền ngân hàng
Đóng tàu đồng vỏ sắt

Tôi không là chính khách
Nên không có gì bòn
Tìm miếng để sống còn
Quyết làm thơ xuất khẩu

Nguyễn Thanh Sơn

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2019