09/10/2019
Nguyễn Thanh Sơn: Thơ …thẩn

 

Hoa Hướng Dương – Tranh: Mai Tâm

 

 

Lục bát 
là cái rầy rà
Tứ tuyệt góc phố
về nhà ngũ ngôn
Vắng nhau
nhất dạ bồn chồn
Tinh vân chới với
tinh trùng lăn tăn

 

Ước Gì

Ước gì ta đứng như thông
Để vai nàng tựa để lòng nàng yêu
Ước gì mười tám đôi mươi
Để yêu lệch chiếu xô giường mới thôi
Bây giờ tóc bạc da mồi
Dáng đi cũng vẹo khi ngồi cũng xiêu
Trách sao con tạo lắm chiêu
Sắm chi vóc dáng mỹ miều thế kía

 

Đàn Gảy Tai Trâu

Buồn nghe
Đàn gảy tai trâu
Nghểnh ngang
Như sấm
Trên lầu không trăng
Từng tưng
Vọng tới cung Hằng
Lung linh
Từng tiếng tơ nằm nghiêng rơi

 

Nguyễn Thanh Sơn

 

 

 

 

©T.Vấn 2019