03/30/2020
Nguyễn Thanh Sơn: Mỗi con người là một cánh hoa/Miếng Thương/Sắc Sắc Không Không

Chuông báo tử – Ảnh: Lưu Na

 

Mỗi con người là một cánh hoa

 Tinh khôi của đất trời

Tái tạo bởi hàng ngàn năm ánh sáng

Mang  sắc hương lan tỏa khắp vòm trời

Coranavirus mi là gì là gì mà độc địa nhường kia

Có lẽ nào

Hàng hàng lớp lớp những cánh hoa

Lặng lẽ rơi

Ngày mai là bạn

Ngày kia có thể là tôi

Tin từng ngày như lưỡi dao xé nát trái tim ta

Biết làm gì hơn

Biết làm gì đây

Lặng lẽ khóc thầm  những cánh hoa rơi.

2019-2020  coronavirus.

Miếng Thương

Em hớ hênh thèm một miếng thương

Để anh dáo dác đụng chân giường

Ngoài kia dẫu dịch tràn như sóng

Anh vẫn chết chìm trong mắt em.

 

Sắc Sắc Không Không

Một ngày trôi.
Hai ba bốn ngày
Năm sáu bảy tám ngày
Chín mười ngày trôi.

Một cánh hoa rơi
Hai ba bốn cánh
Năm sáu bảy tám cánh
Chín mười cánh hoa

Rơi mỗi ngày
Sắc sắc không không.

 

Nguyễn Thanh Sơn

 

 

 

 

 ©T.Vấn 2020