05/10/2020
Nguyễn Thanh Sơn: Khóc Mẹ

Ảnh (Lưu Na)

 

Đưa mẹ vào nằm viện
Đăng hình lên facebook
Bạn bè like vài câu
Trái tim buồn sắp khóc

Gió thốc vào chòm lá
Uốn cong cành cây cao
Lá vàng rơi xuống đất
Lá xanh lòng nôn nao

Lá cố níu vào cây
Cây cố níu vào đất
Đất cố níu vào đâu
Trời cao nào có thấu?

Dẫu biết rằng nay mai
Mẹ về nằm với đất
Sinh tử là lẽ thường
Sao lòng đau quặn thắt

Đếm từng một bậc thang
Đếm thời gian sắp hết
Tay vịn vào lan can
Giữa đôi bờ sống chết

*****

Tiếng cười mẹ vỡ tan
Đám mây đen trờ tới
Cố nén từng cơn đau
Vẫn nói năng hồ hởi

Vẫn lạc quan yêu đời
Dù biết ngày sắp tới
Trò chuyện với đất trời
Với thinh không một cõi

*****

Dìu mẹ đi chơi
Dắt mẹ đi chơi…

Nguyễn Thanh Sơn

(4 năm ngày mất Mẹ)

 

 

©T.Vấn 2020