09/17/2020
Nguyễn Thanh Sơn: Thèm yêu/Gót son/Nhớ Em

Loa kèn đêm – Tranh: Mai Tâm

 

Thèm yêu

Trời đất thèm yêu nổi gió dông

Ta thèm yêu tim vỡ trong lòng

Trời thèm yêu đất gây bão tố

Ta thèm yêu ta gởi thinh không

 

 

Gót son

Nâng bàn chân vạn dặm

Khi gót nàng còn son

Nửa vầng trăng bán nguyệt

Soi bóng nàng khỏa thân

 

Hồ bán nguyệt nước cạn

Tiếc hương sen úa tàn

Đường xa dày bụi bặm

Rã rời gót chân son

 

 

Nhớ Em

Nhớ em

Nhớ chỗ em nằm

Bóng trăng

Chiếu rọi bên thềm

Lả lơi

Nhớ em

Đứng

Dáng em ngồi

Tim ta chết lịm

Như hồi trẻ trâu

Bao lần

Trăng rớt xuống cầu

Vớt trăng

Bạc trắng mái đầu

Nhớ em.

 

Nguyễn Thanh Sơn

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2020