T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Phạm Chinh Đông: Đường Về (CD Nhạc)

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

 

01-Về Bên Giòng Sông – Ca sĩ: Thanh Duyên

02-Vết Thương Xa – Ca sĩ: Thanh Hoa

03-Về Trên Đồi Cao – Ca sĩ: Thanh Duyên

04-Đường Về – Ca sĩ: Thanh Hoa

05-Tình Bạn – Ca sĩ: Thanh Hoa

06-Vẫn Hát Về Người – Ca sĩ: Thanh Duyên

07-Lãng Quên – Ca sĩ: Thanh Duyên

08-Tự Tình – Ca sĩ: Thanh Hoa

09-Hương Khế (Ý thơ Viên Dung) – Ca sĩ: Thanh Duyên

10-Dã Tràng Ăn Năn – (Anh Việt Thanh viết nhạc, Lời của Hương Trinh)Ca sĩ: Ngọc Sương

11-Mùa Đông&Mây Xưa – Ca sĩ: Thanh Duyên

 

CD Nhạc Đường Về – Nhạc và Lời: Phạm Chinh Đông (Ngoại trừ ca khúc Dã Tràng Ăn Năn do nhạc sĩ Anh Việt Thanh viết nhạc, Lời của Hương Trinh)

 

 

 

 

©T.Vấn 2011