T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Phạm Chinh Đông: Tâm tình để lại (CD Nhạc)

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

 

 

01-Vẫn Nghe Tiếng Muôn Trùng – Ca sĩ: Thanh Hoa

02-Cùng Hát Với Tôi – Ca sĩ: Thanh Duyên

03-Sỏi đá tình đầu (Thơ Hương Trinh) – Ca sĩ: Thanh Duyên

04-Trăng Bên Kia Sông – Ca sĩ: Thanh Duyên

05-Em, Sài Gòn Và Nỗi Nhớ – Ca sĩ: Châu Thùy Dương

06-Đồng Xanh Thức Dậy – Ca sĩ: Minh Trí

07-Dã Tràng Ăn Năn (Lời Hương Trinh) – Ca sĩ: Châu Thùy Dương

08-Nỗi Niềm – Ca sĩ: Minh Trí

09-Sương khói mong manh – Ca sĩ: Thanh Hoa

10-Mây Xưa – Ca sĩ: Thanh Duyên

11-Trên cành cây cô đơn – Ca sĩ: Thanh Duyên

12-Bụi Phấn Ngày Xưa (Lời Hương Trinh)- Ca sĩ: Thanh Duyên

13-Tâm Tình Để Lại – Ca sĩ: Châu Thùy Dương

14-Tôi Vẫn Nghe – Ca sĩ: Thanh Hoa

 

CD Nhạc Tâm tình để lại – Nhạc và Lời: Phạm Chinh Đông

 

 

 

©T.Vấn 2011