T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Biệt khúc

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

·Gởi M. , 30 năm trước

Người về bỏ lại bên tôi

Một trời xa một bóng đời quạnh hiu

Hiên trăng người khẽ cúi đầu

Môi son đã nhạt một mầu tuyết sương

Đưa chân đến cuối con đường

Lên xe người để miên trường trong tôi

Một mai tóc bạc da mồi

Ba mươi năm nhớ một lời biệt ly

Thôi về thôi hãy về đi

Lỡ sau gặp lại thôi thì lãng quên

Phố khuya mấy ngọn đèn vàng

Mình tôi ở lại thuốc tàn không bay

Phạm ngọc Phi