T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Cố hương

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Trong tôi có cả hồn người

Có sông ly biệt, có trời tử sinh

Có em ngày tháng lênh đênh

Theo tôi qua những thác gềnh khổ đau

Đưa tay ngả nón cúi đầu

Nghe trong thành quách tiếng chào hoang vu

Mộ ai chôn giữa trại tù

Xương ai đã trắng trên đầu Trường Sơn

Nhớ cha ngồi dựa mù sương

Hiu hiu bóng mẹ tủi hờn phận con

Xin mưa đổ xuống căn phần

Cho tôi giọt lệ trôi gần cố hương

 

Phạm ngọc Phi