T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Dáng tiểu thơ

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Giấc ngủ còn nguyên dáng tiểu thơ

Đêm cài then gió, mộng vô bờ

Em nghiêng vai tựa đêm huyền sử

Ta thấy trời nghiêng một góc thơ

 

Lay động cành xa, tiếng lá rơi

Đôi chân lạc giữa bến mê người

Em mộng xanh ngời trăng tiểu muội

Ta nửa hồn tan giữa biển khơi

 

Ngọc Phi