T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

ĐẶNG XUÂN XUYẾN: BẾN ĐỢI

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Bến cũ con đò – Tranh: Mai Tâm

(tặng G)

.

Chẳng rình em tắm như người ta

Anh sỗ sàng dụ em buông thả

Vội vã thành đàn bà

Ngẩn ngơ làm “vợ người ta”

Em mặc miệng đời bủa vây mai mỉa

Lời yêu nuốt sâu cuống họng

Em thị phi khác thường…

.

Anh cưới vợ rồi

Em lấy chồng thôi

Chỉ là thêm cuộc chơi

Thêm nữa vắng đứng ngồi chờ đợi

Thói đời

Miệng đời

Bạc bẽo lắm mây trôi bèo dạt…

.

Gửi gắm gì câu hát

Í a xang xề xề xang

“Ai mang con sáo sang sông

Để sáo sổ lồng…”

Em theo chồng

Bến nào có rộng

Sao thăm thẳm lời hát

Sao gió gằn ràn rạt

Anh ơi

Mỏi mòn câu chờ câu đợi

Buông mái chèo

Em neo đậu bến mô…

*.

ĐẶNG XUÂN XUYẾN

©T.Vấn 2022