T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

HươngKiềuLoan&Như Thương : Tháng Ba, BanMê

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

 

Thơ : Như Thương

THÁNG BA, BANMÊ

Tháng Ba ta lại … giỗ em
Lòng rưng rưng khóc
giọt mềm lá rơi
Tháng Ba nguyệt vọng lưng trời
Hồn hoang gió hú chơi vơi đại ngàn
Tháng Ba em chết vội vàng
Khi rời con phố …tan hoang đường về
Tháng Ba tìm lại Ban mê

Gãy cành hoa trắng cà phê thơm lừng

Tháng Ba suối đổ ven rừng
Địu tình lên rẫy lưng chừng nhớ thương
Tháng Ba tóc thoảng mùi hương
Đoá thuỳ dung đã bên đường vùi thân
Tháng Ba vừa khép nụ xuân
Vỡ tan mộng ước trong ngần yêu thương
Tháng Ba bụi đỏ mù sương
Quỳ vàng rưng rức dặm trường tiễn em
Hoả châu sáng rực trời đêm
Em đâu giữa chốn đất mềm đạn bom
Em ơi ….

 

 

PPS : HươngKiềuLoan-Tháng Ba, Ban Mê

 

Xin bấm vào đây để mở

HKL PPS=Thang Ba, ngay gio em-

 

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2013