T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Hồ Hòang Hạ: LỜI PHỦ DỤ SÀI GÒN

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Nhạc & Lời: Hồ Hoàng Hạ

Tranh: Trần Thanh Châu

Hồ Hòang Hạ: LỜI PHỦ DỤ SÀI GÒN

Nhạc & Lời: Hồ Hoàng Hạ-Trình bày: Hồ Hoàng Hạ

I / Sài Gòn ơi! Ta xa Em từ mấy năm qua

Ta thương Em sống trong đọa đày

Sài Gòn ơi! Trong đêm đen phủ kín vây quanh

Em hãy tin hết đêm trời lại sáng…

Giặc thù kia! Bạo quyền kia đang giết Em từng ngày

Đang ra tay cướp Em cuộc sống!

Em gắng sống, Em cố sống cho đến khi ta về

Ta bên nhau hát câu trùng phùng…

II/ Sài Gòn ơi! Ca lên đi hãy đứng lên đi

Trong đau thương tóc tang mịt mùng

Sài Gòn ơi! Em yêu ơi, dù có ra sao…

Em chớ lo lẻ loi một bóng!…

Bạn bè ta, đồng đội ta luôn phất cao tay cờ

Tim nung sôi hướng về ngày phục quốc!!

Em nhớ nhé! Trong chiến thắng Em có ta bên mình

Ta nắm tay xây lại Đời Tự Do!!!

(Hát lại từ đầu trước khi vào câu kết để hết)

 

(Kết) Sài Gòn ơi! Hãy chờ ta. Sài Gòn ơi! Hãy đợi ta…

Ta sẽ đưa Em đi dưới Cờ Vàng bay…!!!

 

 

 

 

©T.Vấn 2013