T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Ngọc Phi : Tự Vấn

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

clip_image002

Ta hỏi lòng ta, ta tự hỏi

Câu thơ hào sảng đã phôi pha

Tiếc thương những cánh chim bằng gẫy

Rơi rụng đầu non, biệt hải hà

Sợi khói du chiều trôi tản mạn

Hiu hiu bóng dáng cổ nhân sầu

Tiếp rượu chiêu hồn đau Thục Đế

Hận mấy ngàn năm, cuộc bể dâu

Mãn kiếp lòng nghe buồn sấp, ngửa

Bài thơ xiêu lạc viết không thành

 

Ta hỏi lòng ta, sao tệ nhược

Gọi mãi trùng khơi, thơ thất thanh

Ôi một đời người như suối cạn

Tử sinh chỉ chảy một dòng thôi

Hồ trường người viết câu hào sảng

Ta hỏi mây mà thấy hổ ngươi

Ngọc Phi

 

 

 

©T.Vấn 2011