T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Nguyên Lạc: VỀ CHI?/NẮNG MƯA

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Phố Xưa – Tranh: Mai Tâm

VỀ CHI?
.
Hỏi quê cây cỏ lắc đầu
Hỏi chiều chim vịt kêu sầu bên nương
Hỏi mây biếc thẫm tà dương
Hỏi mùa gió chướng lạnh luồn lách lau!
Hỏi tình tôi biết hỏi đâu?
Hỏi tôi sao lại quay đầu về chi?
Đã rồi cuộc ấy ra đi
Ra đi có nghĩa biệt li nghìn trùng!
Bể dâu trời đất não nùng?
Tìm chi quá khứ mịt mùng mây trôi
“Nước sông Hoàng bất phục hồi” [*]
Làm sao níu được dòng đời mà mong?
Bâng khuâng Từ Thức nhớ không?
Ngẩn ngơ chốn cũ… Thôi đành thế thôi!
Thôi thì trở lại phương mây
“Chong khuya khêu nguyệt” tháng ngày buồn tênh!
…………..
[*] Thơ Lý Bạch

NẮNG MƯA
.
Trời không nắng cũng không mưa
Chỉ hiu hiu rét cho vừa nhớ nhung
” [*]
.


I.
Mưa nào lất phất nhớ không?
Tóc thơm em ướt nâng càm tôi thương
Nắng nào hồng thắm khu vườn
Trên đầu chim hót môi hường tôi hôn
.
Tội tôi không tội tôi không?
Còn đâu mưa nắng môi hồng ngây thơ
Tội tôi chưa tội tôi chưa?
Cô đơn ngồi nhớ nắng mưa ngày nào
Làm cách gì? Biết làm sao?
Để tôi tìm lại thuở nao xuân hồng!
.


II.
Quán buồn góc vắng bâng khuâng
Xót xa đáy cốc đọng hình bóng xưa
Trời không nắng cũng không mưa
Nắng mưa tôi vẫn hoài mơ một người

.
Mưa ơi! Có buốt em tôi?
Nắng ơi! Có nhớ nụ môi thu nào?
Khói ơi vương vấn thế sao?
Để cay đôi mắt lệ sầu cố nhân
.
Nắng hay mưa cũng nhớ nhung
Trời hiu hiu rét nỗi buồn thấm sâu
Câu thơ xưa cũ đã lâu
Bổng dưng nhớ lại!…
– Không sao đâu mà!
Nhói đau ngực trái sẽ qua
Phải không tôi hỡi… chỉ là chút thôi!
.
Trời không nắng mưa đang rơi
Mưa rơi lất phất rét đời tha hương
Cố nhân hình bóng khói sương
Nghìn trùng xa cách đoạn trường thế thôi!
…………
[*] Thơ Hồ Dzếnh
.
Nguyên Lạc

©T.Vấn 2022