T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

 Nguyên Lạc: NHỮNG BÀI TỨ TUYỆT #8

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Trôi giạt – Tranh: Thanh Châu

ĐÊM HOAN MÊ  
Này em cạn chén giao bôi
Mặc cho trăng lụn mây trôi song ngoài
Dìu nhau nhịp khúc tình say
Ngàn thu ta nhớ  đêm nầy hoan  mê!
.


ĐÊM LI BIỆT
Cầm tay hạt lệ tình rơi
Người ơi! Có biết mặn môi thế nào?
Đêm buồn trầm khúc ly tao
Uống đi uống cả thương đau kiếp người!

.
ĐÓN XUÂN XỨ LẠ
Đón xuân nơi xứ lạ
Tuyết trắng trời mênh mông
Đâu rồi hè huyết phượng?
Chỉ bạc đầu lưu vong!
.


ĐEM TÌNH RA ĐỐT
Xuân về vui hở em tôi ?
Gởi em một đóa hoa mai thắm mùa
Giao thừa gió lạnh đủ chưa ?
Đem tình ra đốt cho vừa bể dâu!
.


TRỌN TÌNH  
Rạng hồng rồi lại tà huy
Vô thường đời đó sầu bi làm gì?
Nhân sinh tri kỷ mấy khi?
Có nhau ta hãy nâng ly trọn tình!
.


 Nguyên Lạc

©T.Vấn 2022