T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Nguyên Lạc: NỤ TỪ BI/THỦY SƠN

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Ảnh (Tác giả gởi)

NỤ TỪ BI

 
Bao năm đời đã truy tìm
Ngộ ra ý nghĩa nhân sinh những gì?
An lành môi mỉm từ bi
Thế gian có hiểu huyền vi nụ cười?
.


THỦY SƠN

 
Sơn chẳng có, thủy cũng không
Chân tâm soi rạng núi sông đó mà
Thủy sơn trong cõi ta bà
Hữu sinh hữu diệt lời ta nằm lòng
Có không, không có núi sông
Bao năm tu học thủy sơn vẫn là [*]


Sớm mai gầy lại giấc trà
Ấm reo tâm mở hương hoa lời người

Nguyên Lạc
……………
[*] Thiền sư Duy Tín tóm tắt những giai đoạn trong đời tu của mình như sau:
“Trước khi gặp thiện tri thức, tôi thấy núi sông là núi sông.
Sau khi gặp thiện tri thức chỉ dạy, tôi thấy núi sông không phải là núi sông.
Sau ba mươi năm tu học, tôi lại thấy núi sông là núi sông” 

©T.Vấn 2022