T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Như Thương : THÁNG TƯ, TIỄN ANH

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

 

 

Nói gì đây với Tháng Tư

Bao nhiêu quá khứ đâu từ xa xăm

Về theo tận cõi nguyệt rằm

Không còn trăng tỏ, trăng nằm bên em

Để anh gối súng – tay mềm

Tưởng như một thoáng nửa đêm vợ chồng

Chút duyên áo trận má hồng

Một thời em đã tay bồng tay mang

Em xưa chít vội khăn tang

Một ngày góa phụ lỡ làng. Mất anh

Đất bom vùi cạn góc thành

Chôn anh, chôn súng bên nhành tiếc thương

Chôn em một đóa sắc hương

Nách con gánh nỗi đoạn trường mà đi

Vai gầy rướm lệ phân ly

Tay em lần cuối ôm ghì mộ nâu

Đất ơi giữ hộ tình sâu

Cho em được lạy cúi đầu tiễn anh

Như Thương

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2013