T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Khuyết Danh: Từ Đèo Ban đến Thông Gianh

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Khuyết Danh: Từ Đèo Ban đến Thông Gianh

Tranh: Trần Thanh Châu

(*Chú Thích: Ngày 10/12/2022 chúng tôi đã cho đăng tải lại bản Tù Khúc này với đầy đủ chi tiết về tên tác giả và các chi tiết cần thiết khác liên quan đến bài “Từ Đèo Ban đến Thung Gianh”. Tuy nhiên, chúng tôi quyết định vẫn giữ lại phần entry này như một phần của tiến trình thực hiện chuyên mục “TÙ KHÚC” trên trang mạng văn học T.Vấn & Bạn Hữu trong suốt thời gian hơn 10 năm qua. Nhóm chủ trương.)

Hiện nay, chúng tôi không có một chi tiết cần biết nào về bản tù khúc “Từ Đèo Ban đến Thông Gianh”. Thậm chí đến cả tên người hát đến tác gỉa, chúng tôi cũng không biết là ai .

Xin quý độc gỉa, thính giả nào biết được lai lịch và / hoặc có được bản nhạc ký âm (nhạc phổ) của bài tù khúc  này vui lòng liên lạc với chúng tôi để chúng ta có thể hòan chỉnh  việc giới thiệu “Từ Đèo Ban đến Thông Gianh”. (T.Vấn & Bạn Hữu).

Từ Đèo Ban đến Thông Gianh

Đèo Ban, bạn bè nằm đó, giấc ngủ bình an

Từng đêm mù sương theo gió hong buồn nghĩa trang

Đìu hiu thiên thu hờn óan từng viên đá buồn

Mộ bia một viên đá núi,

Nằm yên không nói

Nét dao khắc tên rêu mờ

Không gian những nấm mộ xanh

Trầm hương vắng tanh

Từng đêm từng viên đá núi

Thay cho mộ chí

Chìm vào lãng quên

Đèo Ban đất tù Sơn La

Thông Gianh đất chết Nam Hà

Đôi nơi bạn bè chúng ta

Cô đơn nghĩa trang

Nào thấy tràng hoa

Bạn ơi, chết nơi lưu đầy

Người yêu, người thương có hay

Người đâu có đây

Trời đông đầm lầy nhuộm máu

Bắt người làm trâu

Vì đâu bạn bè ngã xuống

Chia phần đất sâu

Vì sao tre giang bầu nứa

Vùi chôn lối về

Đường mê gầy vai áo rách

Hận thù trong mắt

Bước lê bước lê căm hờn

Thông Gianh tiếp nối Đèo Ban

Nằm lại các anh

Bạn ơi ngày vui nắng mới

Đi thăm mộ chí

Còn lại chúng tôi

Nhạc…

Trời đông đầm lầy nhuộm máu

Bắt người làm trâu

Vì đâu bạn bè ngã xuống

Chia phần đất sâu

Vì sao tre giang bầu nứa

Vùi chôn lối về

Đường mê gầy vai áo rách

Hận thù trong mắt

Bước lê bước lê căm hờn

Thông Gianh tiếp nối Đèo Ban

Nằm lại các anh

Bạn ơi ngày vui nắng mới

Đi thăm mộ chí

Còn lại chúng tôi

Hết

©T.Vấn 2012