T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Như Thương: CUỐI THÁNG TƯ: MẤT NƯỚC

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Cuối Tháng Tư đất nước mình buồn lắm

47 Năm vẫn tang phủ trời mây

Nỗi uất nghẹn vẫn mãi sâu thăm thẳm

Mất nước rồi… Ta- Địch chốn trùng vây

.

Cuối Tháng Tư súng đạn lìa trận mạc

Nhắc nhở chi đêm rực sáng hỏa châu

Áo trận xưa đẫm máu xương. Mệnh thác

Trung Nghĩa Đài giờ ở giữa “rừng sâu”

.

Cuối Tháng Tư dòng sông trôi màu máu

Núi sẫm đen loang lổ vết bom đào

Viên gạch nát biết nơi nào nương náu

Xác. Chiến y lẫn cát bụi chiến hào

.

Cuối Tháng Tư ai ra đi: Tuẫn tiết

Chết oai hùng vào “Giờ thứ 25”

Người còn sống rưng rưng giờ ly biệt

Quê hương ơi! Tang vấn buổi thăng trầm

Như Thương

(Tháng Tư mất nước 1975-2022)

©T.Vấn 2022